Rainbow page separator

Úpravy se dočkají i povrchy ve spodní části náměstí

Pondělí, 23. Březen 2015

Náměstí Republiky Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Veřejnosti hodlá žďárská radnice představit projekt s názvem Navazující prostor náměstí Republiky.
Změny se týkají části náměstí od banky ČSOB kolem budovy banky Raiffeisen až k Havlíčkovu náměstí. Přibude tam nová dlažba, mobiliář a další stromy, jedním z předpokladů je i možnost v těchto místech výhledově umísťovat stánky pro trhy nebo kulturní akce.
V rámci výměny dláždění bude třeba vyřešit i přímý výstup z automobilů, které řidiči po změnách v parkování u silnice I/37 protínající náměstí mohou odstavit při jejím okraji. V projektu je proto počítáno se zrušením trávníků přímo pod ČSOB a jejich nahrazením žulovou mozaikou, aby bylo možné z aut vystupovat na zpevněnou plochu. Tento problém bude třeba odstranit i na již zrekonstruované hlavní části náměstí Republiky, kde motoristům nezbývá než vystupovat z aut do trávníků, případně se protahovat mezi betonovými květináči s květinami.