Rainbow page separator

Úřední hodiny budou od ledna začínat o půl hodiny později

Pátek, 15. listopadu 2019

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Od půl osmé ráno namís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to od sedmi hodin si budou moci lidé od ledna vyřizovat svoje záleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tosti ve žďárském městském úřadu. Nová otvírací doba začne platit od 1. ledna 2020, ovšem osobní jednání s klienty na jednotlivých pracovištích úřadu po předchozí dohodě s příslušným zaměstnancem mohou být i jindy. Běžně bude úřad pro veřejnost otevřen v pondělí a ve středu od 7.30 ho 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 7.30 do 15 hodin a v pátek od 7.30 do 14.30 hodin. Změna má vést ke zvýšení efektivity a optimalizaci pracovní doby tak, aby nemuselo dojít k navýšení počtu zaměstnanců.
Další změnou, která ve směru ke klientům žďárského městského úřadu od ledna nastane, bude úprava vyvolávacího systému. Nově bude nastaven tak, že ve čtvrtek a v pátek vydávání lístků pro klienty skončí už ve 13 hodin. K [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu bylo přis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupeno v souvislosti s dřívějším zrušením místní příslušnosti registru vozidel i agendy řidičských průkazů. Vzhledem k [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu, že ty[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to úkony už lidé nemusí vyřizovat pouze v místě svého trvalého bydliště, žďárský odbor dopravy je dlouhodobě zahlcen zájemci a pracovníkům již nezbývá pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tor k vyřízení administrativy a vedení správních řízení.