Rainbow page separator

Úsek cesty z Polničky směrem k Velkému Dářku prochází obnovou

Neděle, 23. Srpen 2020

Polnička / Pro automobily ani další motorová vozidla aktuálně není průjezdná místní komunikace vedoucí od polničského zábavního areálu Salon Expres Vagon Polnička ve směru k rybníku Velké Dářko. Probíhají tam stavební práce na rekonstrukci úseku komunikace po Kamenný rybník, na což obec získala dotační podporu od Kraje Vysočina ve výši půl milionu korun. Ze svých prostředků Polnička dofinancuje částku čítající 880 tisíc korun.
Komunikace je frekventovanou spojnicí mezi Polničkou a chatovou oblastí rozkládající se u Nového rybníka i nedalekým Velkým Dářkem, přičemž tudy směřuje také červená turistická značka včetně úseku evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 4.