Rainbow page separator

Úsek rychlíkové trati projde rekonstrukcí

Úterý, 17. Červen 2014

Ostrov nad Oslavou / Stavebním povolením už disponuje Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), která ve druhé polovině letošního roku nechá zrekonstruovat úsek železniční tratě mezi Ostrovem nad Oslavou a Skleným nad Oslavou. Výluky na rychlíkové trase, jež více než šest desítek let spojuje Brno s Havlíčkovým Brodem, jsou předpokládány v druhé polovině roku, konkrétně od srpna do začátku prosince.
Modernizace železniční trati za stovky milionů korun zahrne přibližně osmikilometrový úsek mezi Ostrovem nad Oslavou a Skleným nad Oslavou. Bude se týkat obou kolejí, přičemž provoz zůstane zachován vždy na jedné z nich. Zrekonstruovány budou jak železniční svršek, tak i spodek, trakční vedení i trakční napájecí stanice v Ostrově nad Oslavou. Úpravy čekají i mostky a propustky pod tratí a inženýrské sítě. V rámci projektu dojde také na rekonstrukci železniční zastávky Laštovičky. Tam budou opravena nástupiště, přístupové cesty a zpevněné plochy včetně osazení mobiliáře, orientačního systému, nového osvětlení a rozhlasu.