Jimramov, škola, zateplení
Rainbow page separator

Usilují o dotaci na zateplení školy

Úterý, 4. Únor 2014

Jimramov / Žádost o dotaci na zateplení objektu základní školy podali zástupci Jimramova. Jedná se o dotaci podporující energetické úspory z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Zatepleny mají být obvodové zdi a stropy nové školní budovy a jídelny základní a mateřské školy a k tomu ještě vyměněna okna.
Podle odborné kalkulace, kterou si Jimramovští nechali už dříve provést, mohou na zateplení nové školní budovy a jídelny žádat o podporu ve výši necelých 4,4 milionu korun. Na investiční akci je třeba kolem sedmi milionů korun. Pokud by byla Jimramovským dotace přiznána, k realizaci stavebních prací by došlo ve druhé polovině letošního roku.

Foto: www.sdhjimramov.wu.cz