Vysočina, vysocina, aktuality, Bory, Krajina, neziskovky
Rainbow page separator

V Borech se sejdou neziskovky pečující o přírodu

Neděle, 4. Prosinec 2011

Vysočina/ Sdružení Krajina a ZO ČSOP Bory zvou na setkání neziskových organizací zapojujících veřejnost do péče o přírodu. Setkání navazuje na loňskou akci, na které se sešly především organizace zapojené do projektu „Příroda na Vysočině“.

V letošním roce bychom rádi přizvali i další organizace, které se nějakým způsobem věnují ochraně přírody a krajiny. Smyslem akce je dát prostor pro prezentaci aktivit jednotlivých organizací a podpořit jejich vzájemnou spolupráci.

Občanská ochrana přírody je u nás stále podceňovaným fenoménem. Přežívá představa, že ochrana přírody je věcí státu a jedná se většinou o systém, který brání lidem v „normálním“ kontaktu s přírodou, něco zakazuje, nebo něčemu brání. O přírodu a krajinu však lze pečovat a chránit ji mnohem rozmanitějšími způsoby. A jsou to mnohdy právě různá občanská sdružení,  neformální skupinky lidí nebo aktivní jednotlivci, kteří svojí aktivitou k dobrému stavu naší přírody významně přispívají. Jedná se o pestrou paletu činností, od výsadeb stromořadí, přes čištění studánek, budování tůní, kosení luk, čištění ptačích budek, transfery obojživelníků až po jarní úklid odpadků, které se během roku nahromadí okolo cest.

Smyslem projektu „Příroda na Vysočině“ je tyto iniciativy podpořit a podpořit tím občanskou ochranu přírody, zapojit do ní veřejnost. Účast veřejnosti na praktické ochraně přírody navíc pomáhá k vytváření přirozených vazeb lidí k okolí, ve kterém žijí a k pochopení zákonitostí fungování přírody kolem nás.

Akce se koná v sobotu 10. prosince 2011 od 10:00 hodin na Obecním úřadu v Borech. Zájemci o účast na setkání se mohou přihlásit na e-mailové adrese blazek@sdruzenikrajina.cz.

Projekt Příroda na Vysočině byl vytvořen za finanční podpory SFŽP a MŽP.
Tomáš Blažek, Sdružení Krajina
tel: 566 521 259, mobil: 777 045 586, e-mail: blazek@sdruzenikrajina.cz