Rainbow page separator

V domě pro seniory se budou lidé učit ošetřovat své blízké

Pátek, 11. Listopad 2016

Nové Město na Moravě / Cyklus kurzů s názvem Pečuj doma a s námi připravuje na leden a únor příštího roku Diakonie České církve evangelické. Uskuteční se v Novém Městě a je určen laickým pečujícím, kteří se starají o seniory. Kurzy jsou financovány z prostředků Evropského sociálního fondu a pro účastníky jsou zdarma. Budou se konat v domově pro seniory ve Žďárské ulici, první z nich – ošetřovatelský kurz – je naplánován na sobotu 7. ledna.
V dalších termínech mohou zájemci využít rovněž praktický a nácvikový kurz, kurz komunikace, pečování v závěru života, pečování o člověka s demencí či fyzioterapeutický kurz.
Informace a přihlášky je možné podávat prostřednictvím www.pecujdoma.cz, ale také na telefonu 603 167 540 nebo e- mailem na adrese martina.dvorakova@diakonie.cz.