Rainbow page separator

V dotačních programech má být rozděleno téměř 8,5 milionu

Pátek, 30. Říjen 2020

Peníze, papírové bankovky

Žďár nad Sázavou / Celkem pět dotačních programů pro příští rok v celkovém finančním objemu 8,49 milionu korun, které navrhly kulturní komise a komise pro sport a volný čas, schválili žďárští radní a současně je doporučili ke schválení zastupitelům.
V dotačním programu Kultura 2021 tak bude deponováno 900 tisíc korun, z programu Volný čas 2021 mohou zájemci žádat o dohromady 290 tisíc korun. Pro dotační program s názvem Sport 2021 byl vyčleněn největší objem finančních prostředků, a to 4,25 milionu korun, program pojmenovaný Organizovaný sport dospělých zahrne 1,05 milionu korun. Zbývající dva miliony korun mají být pro příští rok vyčleněny pro dotační program Sportoviště 2021.