Rainbow page separator

V druhém říjnovém týdnu začne ve Žďáře tradiční podzimní úklid

Pátek, 21. září 2018

Sběr odpadu

Žďár nad Sázavou / Podzimní úklid vypukne ve Žďáře ve dnech 8. až 19. října. Jako první přijde na řadu svoz nebezpečného odpadu, kdy je možné odložit odpady s nebezpečnými vlastnostmi, jako jsou například rádia, televizory, ledničky, plechovky, nádoby od barev, laků a ředidel či zářivky, monočlánky, akumulátory a jiné obaly znečištěné škodlivinami. „Kompletní elektrospotřebiče, které dosloužily, jsou odevzdány zdarma ve zpětném odběru k dalšímu využití. Nekompletní elektrospotřebiče už musí být zlikvidovány jako odpad na skládce nebezpečného odpadu a město za ně platí nemalé finanční prostředky,“ přiblížila Miluše Kozáková z odboru komunálních služeb žďárského městského úřadu.
Po ukončení mobilního svozu je možné odložit nebezpečné i další odpady ve sběrném dvoře, jenž je v provozu v pracovní dny od 6 do 17 hodin a v sobotu od 7 do 13 hodin. V rámci podzimního úklidu se poté na obvyklých stanovištích ve Žďáře objeví kontejnery na objemný odpad a na odpad ze zeleně. Objemný odpad následně skončí na skládce v Ronově, odpad ze zeleně zase zpracuje žďárská bioplynová stanice.