Rainbow page separator

V dubnu ve Svratce lidem vymění biopopelnice na nové

Čtvrtek, 24. března 2016

Svratka / Na poslední březnový den ve Svratce chystají letošní první svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu – uskuteční se, pokud bude příznivé počasí. Po tomto prvním svozu mají držitelé biopopelnic nádoby na bioodpad vymýt a připravit k následné výměně. Domácnosti, které mají zapůjčeny dva kontejnery, opět získají dva, přičemž dojde k sepsání nových smluv o výpůjčce nádob.
„V pondělí 4. dubna začnou zaměstnanci technických služeb rozvážet nové biopopelnice, které budou smluvně zapůjčeny do užívání na dobu neurčitou,“ sdělil svratecký starosta František Mládek.
Stávající domovní kontejnery na bioodpad byly městu zapůjčeny na pět let od svozové firmy ODAS; v loňském roce se Svrateckým podařilo v rámci dotace pořídit pět set kusů nádob na bioodpad z domácností a ze zahrad.