Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, úklid
Rainbow page separator

V dubnu ve Žďáře vypukne jarní úklid

Neděle, 31. března 2013

Žďár nad Sázavou / Ve dnech od 4. do 20. dubna se na území Žďáru nad Sázavou uskuteční jarní úklid. V rámci akce je ve dnech 4. až 6. dubna naplánován svoz nebezpečného odpadu. Při něm je možné se zbavit odpadů, jako jsou třeba televizory, ledničky, plechovky, nádoby od barev, laků a ředidel, zářivky, monočlánky či akumulá[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tory. Po ukončení mobilního svozu je možné uložit nebezpečný odpad na sběrném dvoře v Jihlavské ulici. Služba je k dispozici celoročně.

Od 8. do 20. dubna budou po městě v rámci jarního úklidu rozmístěny kontejnery na objemný odpad a na odpad ze zeleně.

S příchodem dubna bude rovněž prováděn častější vývoz biopopelnic, první se uskuteční 2. dubna. Poté se budou nádoby vyvážet pravidelně každý sudý týden v úterý, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to až do konce prosince. Zájemci i nadále mohou žádat o biopopelnici do bezplatné výpůjčky.

Ve Žďáře se v jarních měsících objeví rovněž kontejnery na odložený textil. Počítá se s jedním kontejnerem do každého žďárského sídliště.