Rainbow page separator

V dubnu ve Žďáře začne jarní úklid, potrvá zhruba měsíc

Úterý, 29. března 2022

Žďár nad Sázavou / Blokovým čistěním města začne 4. dubna tradiční jarní úklid; potrvá do 3. května. Po tu[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to dobu budou v jednotlivých ulicích v předstihu rozmístěny přenosné značky, aby si mo[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toristé ve vyznačeném termínu přeparkovali svoje auta. Vozidla překážející úklidu budou odtažena – cena za odtah byla le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tos stanovena na 1815 korun, při vrácení na mís[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to 3630 korun. Při nevyzvednutí auta každý den jeho úschovy vyjde majitele na s[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to korun.
Od 7. do 9. dubna dojde na mobilní svoz nebezpečného odpadu, přičemž časový rozpis týkající se jednotlivých stanovišť je k dispozici na webu žďárské radnice. Mimo svoz je nebezpečný odpad možné odložit ve sběrném dvoře v Jihlavské ulici. Mezi 11. až 26. dubnem se na obvyklých místech objeví velkoobjemové kontejnery na objemný odpad a odpad ze zeleně, kdy objemný odpad skončí na skládce a odpad ze zeleně ve žďárské bioplynové stanici.
Se začátkem dubna rovněž budou každou první sobotu v měsíci přistaveny kontejnery na zeleň a objemný odpad v cha[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tové osadě Krejdy, a [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to u trati, rybníka a v nové zástavbě. Jarní změna čeká i vývoz biopopelnic, kdy ve městě se až do lis[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}topadu budou vyvážet jednou týdně a v místních částech Veselíčko, Radonín a Stržanov jednou za čtrnáct dní.