Rainbow page separator

V Hamrech pořídí novou techniku na údržbu obce

Úterý, 12. Červenec 2016

Hamry nad Sázavou / Záměr pořízení multifunkčního stroje v podobě kloubového nakladače schválili hamerští zastupitelé. Technické zařízení by bylo díky přídavným výměnným zařízením využíváno například k zametání chodníků a obecních komunikací, ale také k manipulaci se sypkými materiály a různými břemeny. Plánovaný nákup zahrne rovněž rameno se žací lištou, která se připojuje za traktor.
V souvislosti s plánem nákupu techniky zastupitelé schválili rozpočtovou změnu ve výši 1,6 milionu korun z přebytku rozpočtu z loňského roku. Za tyto finance bude multifunkční stroj včetně jeho dovybavení výměnným nářadím a ramenem se žací lištou pořízen. V současné době probíhá výběr vhodného dodavatele nové obecní techniky.