Rainbow page separator

V Hamrech v říjnu projednají třetí změnu územního plánu

Pátek, 29. září 2017

Hamry nad Sázavou / Až do 23. října je ve žďárském úřadu v Žižkově ulici, konkrétně v odboru rozvoje a územního plánovaní, a také na webu Žďáru nad Sázavou a Hamrů k nahlédnutí návrh změny číslo 3 územního plánu Hamrů nad Sázavou. Veřejné projednání připraveného dokumentu s odborným výkladem se uskuteční v zasedací místnosti hamerského obecního úřadu v pondělí 16. října od 13 hodin. Dotčené osoby, jako jsou zejména vlastníci pozemků a staveb, jich se navržená změna dotýká, mohou uplatnit písemné připomínky či námitky proti návrhu změny územního plánu nejpozději do sedmi dnů ode dne veřejného projednávání, což je do 23. října. Na později zaslané připomínky a námitky nebude brán zřetel.