Rainbow page separator

V Herálci zvažují vytápění školy a školky peletami ze sena

Středa, 25. května 2022

Herálec / Studii proveditelnosti týkající se změny vytápění ve škole a školce z plynového na vytápění biomasou schválili herálečtí zastupitelé. Tento způsob zvažovali již od loňského roku, přičemž biomasa by měla pocházet ze sena z podmáčených luk v okolí Herálce. Sekání a odvoz sena z těchto lokalit už více než dvacet roků provádí Sdružení Krajina se sídlem v Počítkách, které má být současně garantem dodávky suroviny pro peletkárnu ve Žďáře. Ze sena vzniknou agropelety, kterými hodlají v herálecké škole topit v kotli s výkonem pokrývajícím spotřebu objektu. Přesnější úspora nákladů spojená s využitím stabilního a cenově dostupného zdroje paliva má být zřejmá právě ze studie proveditelnosti, z níž mají vzejit údaje o výši investice, nákladech na vytápění a z toho vyplývající návratnosti. Zastupitelé poté rozhodnou o pořízení nové technologie. V této souvislosti obec jedná rovněž s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov při pražském Českém vysokém učení technickém (ČVUT).