Rainbow page separator

V jarních měsících dojde na rekonstrukci Vysocké ulice

Čtvrtek, 4. ledna 2024

Žďár nad Sázavou / Čtrnáct a půl milionu korun je v letošním žďárském rozpočtu vyčleněno na rekonstrukci Vysocké ulice a nedalekého mostu přes potok Staviště. Stavební práce mají být po výběru zhotovitele zahájeny v jarních měsících, přičemž v předešlých letech byl projekt ve společné režii města, kraje a Svazu vodovodů a kanalizací (SVK) Žďársko opakovaně odložen.

Stavební zakázka časově rozložená do dvou let byla předběžně vyčíslena na celkově 83 milionů korun bez DPH s tím, že podíl města, které uhradí chodníky, odvodnění komunikací a nové veřejné osvětlení, vyjde na asi třiačtyřicet milionů. Dalších více než šest bude stát oprava mostu ve Studentské ulici. SVK Žďársko zajistí obnovu kanalizace a vodovodních rozvodů, Kraj Vysočina novou vozovku, opěrnou stěnu a zeleň. 

Při realizačně komplikovaném projektu opravy ulice, kterou prochází krajská silnice II/353, letos půjde o rekonstrukci mostu ve Studentské ulici, okružní křižovatky a komunikací po křížení s ulicí Vnitřní. Napřesrok přijde na řadu zbytek.