Rainbow page separator

V Jimramově připravují digitální povodňový plán

Úterý, 3. února 2015

Jimramov

Jimramov / O vyplnění a zaslání formulářů pro zpracování digitálního povodňového plánu městyse žádají zástupci jimramovské radnice obyvatele domů v záplavovém území. Učinit tak mají do 18. února.
Plány vlastníků ohrožených nemovitostí v záplavovém území Svratky a Fryšávky a v rozlivu jejich přítoků jsou součástí digitálního povodňového plánu městyse. Formulář, který byl vytvořen k usnadnění zpracování povodňových plánů majitelů domů, je v elektronické podobě dostupný na webu Jimramova a v tištěné formě v tamním úřadu. Poskytnuté údaje budou využity pro komunikaci při povodňových stavech.
Při tvorbě digitálního povodňového plánu chce jimramovská radnice využít dotačního titulu z operačního programu Životní prostředí. Zpracování zajišťuje pražská společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba.