Rainbow page separator

V kině může vzniknout malý sál pro projekci uměleckých filmů

Pondělí, 22. Červenec 2019

Kino Vysočina Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Dalším záměrem v Kině Vysočina, na nějž by mělo výhledově dojít po aktuálně probíhající výměně plátna a instalaci nového ozvučení, což budou moci návštěvníci posoudit po letní pauze, je vznik malého sálu pro promítání takzvaných artových filmů. S největší pravděpodobností by mohl být v málo využívané dětské herně ve foyeru biografu.
„V kině by tak mohly souběžně běžet dva filmy při jedněch provozních nákladech,“ poznamenala ředitelka příspěvkové organizace města Kultura Žďár, která Kino Vysočina spravuje, Marcela Lorencová.
Nutností jsou stavební úpravy související s odhlučněním malého sálu, na což by teoreticky bylo možné využít grant Státního fondu kinematografie. Náklady byly předběžně vyčísleny na částku ve výši 270 tisíc korun, přičemž by se dalo částečně využít i demontované ozvučení z hlavního sálu, které je nyní nahrazováno novým. Malý dataprojektor pak poslouží i při promítání letního kina za kulturním domem, které si u žďárských obyvatel získalo značnou oblibu.