Rainbow page separator

V knihovně přibude nová čítárna, začne sloužit zřejmě v září

Pondělí, 4. Květen 2020

Žďár nad Sázavou / Novou čítárnu v oddělení pro dospělé čtenáře v rámci nucené koronavirové pauzy připravili ve žďárské Knihovně Matěje Josefa Sychry. Původně k jejímu zřízení mělo dojít až příští rok.
Nové umístění čítárny souvisí s návrhem uspořádání knihovny, který vzešel z architektonické soutěže, a pro čtenáře by mělo být příjemnější a komfortnější. Původní čítárna bude upravena jako učebna a místo, kde se budou konat přednášky, autorská čtení a další akce pořádané knihovnou.
Výhledově začne nová čítárna sloužit svému účelu od září – aktuálně bude po znovuotevření knihovny využívána jako karanténní místo pro vrácené knihy, než budou moci být opět půjčeny dalším čtenářům.
Žďárská knihovna bude otevřena 4. května, její provoz je zatím naplánován od pondělí do pátku, a to vždy v době od devíti hodin do poledne a od třinácti do šestnácti hodin. Provoz však bude provázet řada bezpečnostních opatření, jako je vstup s rouškou, použití dezinfekce a dodržení dvoumetrových rozestupů mezi návštěvníky, půjčování knih na základě předchozí objednávky a nemožnost využití toalet, automatů na nápoje, čítárny, internetu, tisku a kopírování.