Rainbow page separator

V kraji přibude padesát policistů, nejvíce u dopravní policie

Pátek, 25. Září 2020

Vysočina, Žďársko / Padesát nových policistů a policistek ještě letos přibude na Vysočině. Většina z nich nastoupí k dopravní policii a posílí tak všech pět dopravních inspektorátů i oddělení silničního dohledu a dálniční oddělení Velký Beranov. Jde o výsledek letošní náborové kampaně, kterou Policie ČR na Vysočině spustila. S přijetím dalších posil je počítáno i v příštím roce.
„Nástupní výše služebního příjmu policisty, včetně zvláštního příplatku, činí 25 720 korun. Výše služebního příjmu se zvyšuje po roce, tedy po absolvování základní odborné přípravy. Kromě toho může nově přijatý policista získat náborový příspěvek ve výši 75 tisíc korun,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina nabízí možnost stát se policistou mladým lidem, kteří mají minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou a jsou fyzicky i psychicky zdatní. „V současné době přijímáme do služebního poměru nové policisty a policistky, kteří mohou být služebně zařazeni především v rámci služby dopravní policie, ale početní stavy doplňujeme také u pořádkové nebo cizinecké policie,“ upřesnila policejní mluvčí.
Zájemce o přijetí musí být starší 18 let, bezúhonný a zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby. Nesmí být členem politické strany nebo politického hnutí a nemůže vykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost. Přijímací řízení obvykle trvá dva měsíce a v jeho průběhu uchazeč absolvuje psychologické vyšetření, prověrku tělesné zdatnosti a zdravotní prohlídku.
První rok služby se noví policisté připravují na výkon povolání ve středních policejních školách a absolvují praxi. „V případě uchazečů, kteří mají kompletní právnické vzdělání a úspěšně absolvují přijímací řízení je možnost takzvaného bočního vstupu přímo do služby kriminální policie a vyšetřování,“ doplnila mluvčí.