Rainbow page separator

V Křižánkách otevřou Lesnickou výstavu

Čtvrtek, 29. května 2014

Křižánky / V sobotu 31. května bude ve Vzdělávacím centru v Křižánkách zahájena Lesnická výstava. Tu společně pořádají Lesy České republiky a Lesní správa Nové Měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to na Moravě ve spolupráci s Obecním úřadem v Křižánkách. Výstava je určena pro širokou veřejnost, přátele lesa a přírody obecně. Návštěvníci se mohou těšit například na his[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}torické fo[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tografie z lesního provozu Novoměstska a sousedních lesních majetků, informace o myslivosti v bývalém lesním závodě Nové Měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to na Moravě a další zajímavosti.
Zahájení křižánecké Lesnické výstavy je naplánováno na 31. května ve 14 hodin; akce potrvá do 12. června. Expozice ve vzdělávacím centru bude veřejnosti přístupná vždy od pondělí do pátku v době od 9 do 16 hodin a v sobotu a v neděli od 10 do 16 hodin; vstupné je dobrovolné.