Rainbow page separator

V kulturním domě se bude besedovat o krajině s ‚Krajinou‘

Úterý, 5. března 2024

Nové Město na Moravě / Na besedu se zástupci Sdružení Krajina mohou lidé přijít ve čtvrtek 7. března v 17 hodin do novoměstského kulturního domu. Kromě představení činnosti sdružení, které se nejenom na Žďársku dlouhodobě stará o údržbu cenných podmáčených luk, výsadbu stromořadí či obnovu původních pastvin a dalších zanedbaných přírodních lokalit, budou předmětem diskuse i podněty ze strany veřejnosti. Kupříkladu dalších možností jejího zapojení do akcí týkajících se péče o přírodu a krajinu. 

Řada aktivit Sdružení Krajina je přístupná i veřejnosti – dobrovolníci například vysazují stromy, hrabou trávu, budují tůně či sbírají travní semena pro regionální luční směsi. Loni byla například po několik let trvající obnově zpřístupněna lokalita Pastviska u Odrance, místní části Věcova, vzniklá z původně zanedbaného místa zarostlého náletovými dřevinami. Na místo byla navrácena pastva hospodářských zvířat nebo vybudovány tůně včetně mola sloužícího nejenom pro odpočinek, ale i školákům k ekovýchovným aktivitám.