Rainbow page separator

V lesích se přemnožil kůrovec, úřad apeluje na vlastníky

Sobota, 12. Září 2015

Dřevo

Žďár nad Sázavou / Vlastníky lesů vybídl žďárský odbor životního prostředí, aby v nich provedli účinná obranná opatření proti kůrovci, který se v některých lesních porostech v souvislosti s obdobím dlouhotrvajícího sucha výrazně přemnožil.
„Vyzýváme vlastníky lesů v součinnosti s odborným lesním hospodářem k neprodlenému prověření stavu jejich lesů a k odstranění schnoucích či jinak poškozených stromů včetně jejich asanace. Napadené dřevo je třeba urychleně vyvést z lesa či chemicky ošetřit,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí žďárské radnice Jaroslav Doubek.
Povinnost vlastníků lesů, a to účinně bránit vývoji, dalšímu šíření a přemnožení dřevokazného hmyzu, vychází z lesního zákona. Nesplněním těchto povinností se majitel lesa vystavuje nebezpečí správního řízení a finančního postihu.