Rainbow page separator

V létě se budou popelnice vyvážet jednou týdně i od domků

Čtvrtek, 20. května 2021

Žďár nad Sázavou / Svozy komunálního odpadu, které ve žďárských ulicích s rodinnou zástavbou od loňského září ve zkušebním režimu probíhají jednou za čtrnáct dní, se přes léto vrátí k týdennímu intervalu. Opatření začne platit od začátku června na čtyři měsíce. Podle zástupců žďárské radnice se vývozy jednou za dva týdny, k nimž však má řada obyvatel rodinných domků výhrady, neboť v sídlištích jsou odpadky odváženy každý týden, osvědčily. Vložení „letních“ svozů má být pouze z hygienických důvodů, aby delší dobu nevyvezené popelnice v horkých dnech nezapáchaly.
Město v současné době hledá a posuzuje různé možnosti zefektivnění hospodaření s odpady, neboť nový zákon o odpadech navyšuje náklady s ním spojené. Například za ukládání na skládky budou obce postupně platit s výhledem k roku 2030, kdy skládkování nevytříděného odpadu skončí, až 1850 korun za tunu v roce 2029. I letos obyvatelé Žďáru platí za svoz a zpracování komunálního odpadu 580 korun za osobu, což trvá už od roku 2013. Právě letos však bude nutné vyhodnotit konkrétní dopady novely zákona o odpadech na městskou kasu.
Papír i plast je ve Žďáře naopak svážen i dvakrát týdně, přičemž město je ochotno v případě potřeby svoz tříděných komodit posílit. „Vítáme, že lidé odpady třídí, takže pokud si někdo všimne, že kontejnery jsou plné, stačí to oznámit komunálnímu odboru, který zajistí vývoz,“ poznamenala žďárská místostarostka Ludmila Řezníčková.