Rainbow page separator

V Losenici chtějí zlepšit vodovodní síť zokruhováním řadů

Neděle, 22. Duben 2018

Kapka vody - www.photohalama.com

Velká Losenice / Zokruhování vodovodních řadů má zlepšit stav vodovodní sítě ve Velké Losenici. V rozpočtu na letošní rok je proto počítáno s realizací jednotlivých větví v celkové hodnotě 1,5 milionu korun.
„Po výběrovém řízení budeme znát náklady na jednotlivé okruhy, které se budou dělat ještě letošním roce,“ informoval starosta Velké Losenice Miloslav Černý. Doplnil rovněž, že na tuto investiční akci nebylo možné zajistit případnou dotační podporu z důvodu vyhovujících rozborů pitné vody v průběhu minulých let.
„Víme ale o místech v síti, kde dochází k usazování nadměrného množství kalu, a to je třeba řešit. Propojením koncových větví vodovodu dojde i ke zlepšení tlakových poměrů ve vodovodním řadu,“ doplnil starosta.