Rainbow page separator

V Losenici rozmístí kontejnery na objemný odpad

Neděle, 2. Říjen 2016

Velká Losenice

Velká Losenice / Tři velkoobjemové kontejnery poberou rozměrný odpad v ulicích Velké Losenice. Podzimní sběr objemného komunálního odpadu se tam uskuteční ve dnech 7. až 10. října. Jeden z kontejnerů bude přistaven před vjezdem do lihovaru, druhý u prodejny proti domu číslo popisné 82 a třetí na hrázi Horního rybníka. Odpad je třeba ukládat výhradně do kontejnerů, nikoliv na jiná místa. Jde například o koberce, linoleum, matrace a podobné rozměrné předměty. Do kontejnerů však nepatří veškeré druhy tříděných odpadů, jako jsou plasty, sklo, papír, dřevní hmota, kovy a veškerý nebezpečný odpad a elektroodpad.
V místní části Velké Losenice Pořežín bude pro obyvatele k dispozici jeden velkoobjemový kontejner, umístěn bude před obecním domem.
Ve Velké Losenici a jejím okolí se uskuteční rovněž svoz nebezpečného odpadu, k čemuž dojde koncem října.