Rainbow page separator

V muzeu budou poslední březnovou neděli dělat fyzikální pokusy

Čtvrtek, 17. března 2022

Žďár nad Sázavou / Na zajímavé pokusy, které se ve žďárském muzeu uskuteční v rámci fyzikální předváděcí akce Technického muzea v Brně, se mohou přijít zájemci podívat v neděli 27. března v době od 14 do 17 hodin. Program se bude opakovat přibližně každou hodinu a po celou dobu bude zpřístupněna také výstava Technická herna na cestách aneb Fyzika hrou.
Lidé se tak například dozvědí, co je Bernoulliho efekt, Jákobův žebřík nebo ‚kouzelný čtverec‘, co dokáže udělat velmi silný magnet s hliníkovými kruhy, čeká je měření síly potřebné na výrobu proudu nebo výroba elektřiny z lidí.
Návštěvníci regionálního muzea si taktéž dostanou příleži[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tost prohlédnout elektrickou au[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}todráhu na lidský pohon, případně hádat vyobrazení v mikroskopu, což bude odměněno drobnými cenami. Rodinné vstupné na předváděcí akci činí 200 korun, jinak dospělí zaplatí 80 korun, senioři a studenti padesátikorunu a předškolní děti mají vstup zdarma.