Rainbow page separator

V nemocnici postaví pavilon dialýzy, tamní pracoviště nestačí

Sobota, 4. června 2022

Nové Město na Moravě / Další pavilon přibude v novoměstské nemocnici. Půjde o pracoviště dialýzy a podle Kraje Vysočina coby zřizovatele zdravotnického zařízení a investora by to mělo být do tří let. Záměr již schválili krajští radní, přičemž objekt za předpokládaných zhruba 88 milionů korun má vyřešit rostoucí poptávku po službách dialyzačního pracoviště. Hemodialyzační středisko bylo v nemocnici zprovozněno v listopadu 1994 ve staré budově interny, přičemž v srpnu 2011 bylo přesunuto do prostor nového interního pavilonu a dnes se v něm provádí přes deset tisíc dialýz ročně.
Pracoviště dialýzy však disponuje pouze čtrnácti místy a tuto kapacitu není možné rozšířit. „Kapacita je nedostatečná, současné umístění v interním pavilonu už neumožňuje navýšení počtu křesel. Řešením je vybudování nového pracoviště, které bude disponovat 25 lůžky, z toho čtyři lůžka budou využívána v režimu izolace,“ popsal náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.
Nová budova zabere pozemek mezi pavilony chirurgie, interny a gynekologicko-porodnickým. „Záměr počítá s umístěním budovy částečně pod terén parku, střecha bude zelená s centrálním světlíkem, který zajistí vstup denního světla,“ uvedl krajský radní pro oblast majetku Karel Janoušek s tím, že podobně zapuštěný do terénu je i dětský pavilon. Objekt dialýzy bude mít jedno nadzemní patro a suterén a s interním pavilonem ho z důvodu provázanosti provozů a technických sítí propojí spojovací kolektor.