Rainbow page separator

V nemocnici se připravuje přestavba vstupního pavilonu

Pátek, 16. Březen 2018

Nemocnice Nové Město na Moravě, Žďárská ulice Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě / Přípravou přestavby vstupního pavilonu novoměstské nemocnice se v současné době zabývá Kraj Vysočina jako provozovatel zdravotnického zařízení.
„Novoměstská nemocnice je na začátku příprav přestavby vstupního pavilonu. Během letošního roku stihne kraj připravit projektovou dokumentaci, na opravy samotné dojde na přelomu let 2019 a 2020,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast majetku a financí Martin Kukla.
Ve vstupním pavilonu nemocnice jsou umístěny laboratoře, výdejna léků a občerstvení, ale jako jeden z mála ještě neprošel celkovou modernizací. V plánu je změna dispozice druhého patra, oprava střechy, zateplení, výměna části oken a úprava hlavního vjezdu do nemocnice včetně změny přístupových tras do objektu.
Na opravy vstupu do nemocnice dojde až v příštím roce, zatímco ještě letos bude dokončen nový pavilon dětského oddělení za 71,6 milionu korun bez DPH, který začíná vyrůstat na místě po loni zbourané již nevyhovující budově. Její původně plánovaná přestavba včetně rozšíření by totiž vyšla podstatně dráže než demolice a následná výstavba objektu nového.