Rainbow page separator

V nemocnici začali operovat pomocí nové artroskopické věže

Sobota, 28. Listopad 2015

Artroskopická věž Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě / Do provozu byla v novoměstské nemocnici uvedena nová artroskopická věž, která slouží pro potřeby ortopedických operací. Zařízení nahradilo stávající zastaralou věž, která už má „odslouženo“ dvanáct let.
Na financování moderního zařízení za celkem 1,3 milionu korun se podílela žďárská radnice, která nemocnici na jeho pořízení věnovala finanční dar ve výši 530 tisíc korun. Z této částky byl příspěvek města tři sta tisíc korun a zbývajících 230 tisíc korun činila finanční podpora některých žďárských firem. Ty peníze městu poskytly formou účelového daru s tím, že je radnice společně i se svým třistatisícovým příspěvkem věnuje nemocnici.
Přístroj pro artroskopické operace umožňuje chirurgům operovat klouby miniinvazivní metodou, což znamená bez toho, aby museli provést rozsáhlý zákrok. Tím dochází také ke zkrácení doby hojení, takže pacient se může dříve navrátit do běžného života.