Rainbow page separator

V nemocnici zateplí další budovy; nyní lékárnu a radiologii

Neděle, 21. března 2021

Nové Město na Moravě / Další stavební akci, která bude probíhat za provozu, zahajuje novoměstská nemocnice. Z důvodu snížení energetické náročnosti se zateplení dočkají lékárna v dolní části areálu a budova, kde je oddělení radiologie a stravovací provoz nemocnice. Práce vyjdou na více než devětadvacet milionů korun bez daně z přidané hodnoty. „V rámci zateplování budou v obou objektech vyměněna okna, vstupní dveře, zatepleny střechy a obálky budov. V objektu radiologie, ve které se nachází také stravovací provoz, bude součástí prací i rozsáhlá rekonstrukce vzduchotechniky. Nová vzduchotechnika umožní rekuperací tepla využití odpadního tepla z provozu kuchyně. Celé dílo by mělo být podle smlouvy dokončeno do listopadu letošního roku,“ upřesnil technický náměstek nemocnice Jiří Drdla.
Investorem projektu, jenž je podpořen evropskou dotací z operačního programu Životní prostředí, je coby zřizovatel nemocnice Kraj Vysočina. Celkové náklady jsou vyčísleny na 29,6 milionu korun bez DPH.