Rainbow page separator

V Novém Městě mohou lidé nahlížet do návrhu územního plánu

Pátek, 19. srpna 2016

Radnice Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě / S upraveným návrhem nového územního plánu města se mohou až do 12. září seznámit novoměstští obyvatelé v odboru stavebním a životního prostředí městského úřadu na Vratislavově náměstí.
Veřejné projednání návrhu nového územního plánu pro Nové Město i jeho místní části spojené s odborným výkladem se uskuteční v pondělí 5. září od 16 hodin ve velkém sále novoměstského kulturního domu.
Nejpozději do sedmi dnů ode dne veřejného projednání, tedy do pondělí 12. září, pak mohou lidé uplatnit svoje písemné připomínky, případně námitky týkající se návrhu územního plánu. Tyto připomínky je nutné doručit na adresu odboru stavebního a životního prostředí.